A
~woord ~omschrijving
Aanspreken het woord tot iemand richten
Accumuleren opstapelen, verzamelen
Actief werkzaam, met daden
Afname verkoop, afzet, vermindering
A fortiori Des te meer
Agogisch betrekking hebbend op of van de aard van de agogie; daarin werkzaam
Analyse ontbinding van een stof of van gegevens in de samenstellende bestandsdelen (tegensgestelde synthese)
asielprocedure procedure die gevolgd moet worden om asiel aan te vragen
aanvraag ontvankelijk verklaard aanvraag goedgekeurd, toegankelijk
achterstandswijken sterk verkrottende woonwijk met verhoudingsgewijs veel sociale problemen
Ad-hoc interventie interventie gericht op een specifiek geval of situatie