Artikel Glenn

Mijn artikel gaat over het volwaardig woonbeleid voor 'halve burgers'.
In dit artikel wordt er informatie gegeven over het woonbeleid in Vlaanderen voor asielzoekers.
Deze mensen worden nog altijd achter gestoken en dit wordt duidelijk gemaakt in dit artikel.

word tekst
powerpoint