Achtergronden bij de aanpak van de ‘krachtwijken’

In 2009 selecteerde de Nederlandse regering 40 lage inkomenswijken. De bedoeling was om via wijkgerichte achterstandbestrijdingsprogramma’s deze wijken in 10 jaar om te vormen tot vitale woon-, werk- en leefomgevingen waar het prettig is om te wonen en te werken en waarin mensen betrokken zijn bij de samenleving en participeren op de arbeidsmarkt.Er wordt 300 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor de wijkaanpak. Ella Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en integratie, werd door de premier naar voor geschoven als ‘programmaminister’.

Een dergelijke gebiedsgerichte aanpak is allesbehalve nieuw en de wijkgerichte aanpak kent dan ook een grote beleids- en interventiegeschiedenis, die gepaard gaat met een even zo grote onderzoeksgeschiedenis.

Dit artikel bespreekt de geschiedenis, methodes en uitkomsten van deze interventies, en geeft 3 factoren van zowel succes als verlies aan.

Hier vindt u de powerpoint
Hier vindt u de opdrachtsverkenning