Informele zorg in Vlaanderen

Het artikel bespreekt het zorgspectrum in Vlaanderen. Het zorgspectrum kan opgedeeld worden in de formele en informele zorg. Formele zorg is de zorg die aangeboden wordt door voorzieningen, organisaties en systemen. Deze zorg wordt op een bepaalde manier betaald. De informele zorg is de zorg die tegemoet komt aan zorgbehoevende binnen een niet-professionele relatie. Deze zorg wordt vrijwillig aangeboden. De zorgbehoevende die geniet van de informele hulp kan beroep doen op de Vlaamse zorgverzekering. Een onderzoek omtrent informele en formele hulp werd uitgevoerd door ‘Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen’. Uit het blijkt dat de helft van de Vlamingen tussen 18 en 85 jaar het voorafgaande jaar aan de enquête zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden, kennissen of buren heeft geholpen of verzorgd. Meestal duidt dit op hulp die geboden wordt 1 keer per jaar, meerdere keren per jaar, maandelijks tot meerdere keren per maand.

Hier vindt u de opdrachtverwerking

Hier vindt u de powerpoint

Het volledige artikel is hier terug te vinden