Buurtwerk: ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners

Mijn artikel gaat over buurtwerk.
De tekst begint met een inleiding over buurtwerk nu en voor wat het allemaal belangrijk is: bv. De sociale (re-)integratie.

Het eerste hoofdstuk gaat wat over de historiek van buurtwerk, maar toont tegelijk aan dat buurtwerk nog steeds actueel is.

Hoofdstuk 2 ,over het profiel van buurtwerk, is onderverdeeld in verschillende paragrafen.
De eerste paragraaf gaat over de missie en de opdrachten. Deze paragraaf is nog verder opgedeeld in puntjes en deze geven dit dan ook duidelijk weer. De titels van de 3 puntjes zijn: Ontmoeting en sociale integratie, Activering en mobilisering en het laatste handelt over democratisering.
Paragraaf 2 handelt over de doelgroepen van het buurtwerk. In deze paragraaf zeggen ze dat dit alle bevolkingsgroepen zijn van het werkingsgebied, nl. de hele buurt. Het buurtwerk kan wel voor bepaalde bevolkingsgroepen meer aandacht geven bv. kansarme gezinnen.
De laatste paragraaf handelt dan over de methodische principes dat men gebruikt binnen het buurtwerk. Deze is onderverdeeld in 5 puntjes die de methodische principes zo meteen opnoemen. De 5 principes zijn: een kleinschalige aanpak, participatie van bevolkingsgroepen, geïntegreerde aanpak, diverse methodieken (nl. het individueel maatschappelijk werk, het groepswerk, de opbouwwerkmethodiek en de basisschakelmethodiek voor de kansarmen), toegankelijke infrastructuur en benadering.

Hoofdstuk 3 gaat over inplanting en positiebepaling. Hier is het hoofdstuk in 2 paragrafen ingedeeld nl. inplanting en positiebepaling.
De paragraaf over inplanting zegt dat er beslist wordt om de buurthuizen vooral te plaatsen waar er een vrij hoge concentratie is van kwetsbare bevolkingsgroepen.
In de paragraaf positiebepaling wordt er vooral geschreven dat het buurtwerk de vorm van een open en pluralistisch gemeenschapsinitiatief aanneemt.

De titel van hoofdstuk 4 is "Afstemming en samenwerking".
Paragraaf 1 handelt over de bevoorrechte situatie met het opbouwwerk
Paragraaf 2 gaat over buurtwerk als partner binnen geïntegreerde basiswerkingen.
Buurtwerk als draaischijf naar voorzieningen wordt besproken in paragraaf 3.

Hoofdstuk 5 zegt dat buurtwerk een Geïntegreerde basiswerking is.
Paragraaf 1 beschrijft het samenwerkingsmodel buurtwerk-nieuwe-stijl. Dit is vrij uitgebreid dus ik raad jullie aan om deze paragraaf te lezen als je hierover iets wil weten.
De titel van paragraaf 2 is “Een eigen plaats in het middenveld”. Dit wil zeggen dat het buurtwerk soms niet te veel op het vlak van het bereiken van nieuwkomers, migranten en autonome bewonersgroepen.

Hier vind je nog een samenvatting van het hoofdstuk in een powerpoint.

Word-document rond het artikel