Armoede en sociale uitsluiting in België

Ik koos ervoor om een hoofdstuk, ‘groot worden met te weinig kansen’, uit de uitgave ‘Armoede en sociale uitsluiting in België’ van de Koning Boudewijnstichting te bespreken.
De publicatie beschrijft de problematiek van armoede en sociale uitsluiting in België.

Samenvatting hoofdstuk
In België leeft ongeveer één kind op vijf in armoede. Moeten opgroeien in armoede is een schending van de rechten van het kind. Via kinderen kan men de vicieuze cirkel van generatiearmoede doorbreken.

Zowel de overheid als heel wat verenigingen en organisaties zijn actief op dit vlak. Het blijkt dat vooral het onderwijs, de samenleving en ouders een hoofdrol spelen om kinderen niet in armoede te laten leven.

Een leven in armoede heeft voor kinderen directe gevolgen in het alledaagse leven, maar ook gevolgen op lange termijn.

De strijd tegen kinderarmoede vergt een specifieke strategie die de vele dimensies van het probleem aanpakt en rekening houdt met de ervaring van de jongere.