Artikel Tony

hallo Ik ben Tony en ik heb een artikel gekozen over private gezinsplaatsing: een moderne vorm van zorg voor buren. Ik vond dat dit artikel volledig aansloot bij mijn project voor onderling hulp in de lange munte. In bijlage heb ik mijn powerpoint en mijn synthese toegevoegd.
synthese private gezondheidszorg
private gezinsplaatsing powerpoint