Artikels Over Vrijwilligerswerk

Bartholomees, R. (13/12/2010, 8u30) Kerstmarkt succes dankzij inzet vrijwilligers en goede weer. Geraadpleegd op 15/12/2010.

Be (10/12/2010) Ann Bombeken zorgt voor ontbijt van dementerende bejaarden. Geraadpleegd op 15/12/2010.

Bhh (12/12/2010) VDAB wil duizenden langdurig werklozen aan vrijwilligersjob helpen. Geraadpleegd op 15/12/2010.

Penninck, P. (11/12/2010) 'Dorp van de Ronde' wil met minstens 1 640 fietsbellen rinkelen. Geraadpleegd op 15/12/2010.

Smeets, R. (20/10/2010) 'Mijn relativeringsvermogen is heel groot geworden'. Geraadpleegd op 15/12/2010.