B
woord omschrijving
beleid 1 gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen: inkomensbeleid, kabinetsbeleid, prijsbeleid 2 overleg
bonafide betrouwbare
bejegening wijze waarop iemand of iets bejegent