Buurtwerk: ontmoetingsplaats en activeringskanaal voor bewoners

Mijn artikel gaat over buurtwerk.
Het begint over de historie van buurtwerk en dat het buurtwerk moeilijke periodes van voortbestaan heeft gekend. Oorspronkelijk was het buurtwerk en het opbouwwerk aan elkaar gelinkt. Toen dit splitste kreeg het buurtwerk minder subsidies waardoor het moeilijk was om te overleven.
Het buurtwerk kreeg wel nieuw leven door de kansarmoede en de immigranten. Het is/was de bedoeling om de immigranten te laten integreren in de maatschappij. We zien nu nog dat dit niet altijd even gemakkelijk is.

Word-document

Powerpoint samenvatting