C
woord omschrijving
competenties bevoegdheid, recht om over iets te oordelen, bekwaamheid
clandestien wat verboden, en geheim is
community Groep personen met gezamelijke activiteiten of en gemeenschappelijk kenmerk, m.n. groep van personen met gelijke of verwante interesses die via internet met elkaar in contact kunnen treden
conventie overeenkomst, verdrag, samenkomst, vergadering
cohesie samenhang
Content inzicht in voorwaarden, methodiekontwikkeling, kennis over begeleidingstypen, contactlegging en onderhoudskunde
coproductie een bestuursstijl die niet alleen zich richt op intrumentele probleemoplossing, maar ook op cultureel-symbolische aspecten van betekenisgeving