Standpunt Omtrent Solidariteit

"Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”

Mensen zijn solidair. Dat blijkt elk jaar weer uit het toenemende succes van acties als 11.11.11, Broederlijk Delen of de “mannekes” van Vredeseilanden.

CD&V denkt dat we vandaag wat minder continu solidair zijn of minder via ideologisch geïnspireerde organisaties. Als christendemocraten zien ze graag meer solidariteit tegenover de derde en de vierde wereld. Wereldwijd moet de welvaart eerlijker verdeeld worden.

Elke mens telt mee bij hen. Ook diegene die niet mee kan door ziekte, ongeval of handicap. Deze mensen moeten zelf kunnen kiezen welke zorg ze willen. Daarom verdedigen ze het vrij initiatief. Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer initiatieven en organisaties begonnen ooit als geëngageerde inzet van en voor mensen. Het is aan de overheid om dat spontane initiatief te stimuleren en mogelijk te maken. Als mensen het opnemen voor andere mensen, moet de overheid dat ondersteunen. Pas als mensen in de kou staan omdat het initiatief van anderen uitblijft of ontoereikend is, moet de overheid tot actie overgaan

Bron:
CD&V. Ontwikkelingssamenwerking. Geraadpleegd op 11 december 2010, op http://www.cdenv.be/inhoud/thema/ontwikkelingssamenwerking

CD&V. Welzijn, zorg en armoede. Geraadpleegd op 11 december 2010, op http://www.cdenv.be/inhoud/thema/welzijn-zorg-armoede