D
woord omschrijving
Deelnemen meedoen, meevoelen
Democratisch als in een democratie waar iedereen meebeslist
Demografisch de beschrijving van de bevolking in bepaalde opzichten betreffend, zoals leeftijdsopbouw, geslacht, opleiding
Diversiteit verscheidenheid, variatie
dicontinuïteit onderbreking