E
woord omschrijving
empirisch op basis van ervaring, van wat men kan waarnemen
engagement contract, verbonden voelen met iets
etnisch betrekkend hebbend op, eigen aan de volken
emplooi bezigheid, werk
evidence based werken het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid