Eindwerken Over Asielzoekers En Huisvesting

Joseph Hubertus, L. (1995). Asielzoekers tussen rijk en gemeenten : onderhandelingen over de huisvesting van migranten (gepubliceerde) Recht, Katholieke universiteit Nijmegen

Van Nieuwenhuyze, S. (2010). Over de huidige nood aan meer opvang voor asielzoekers (ongepubliceerde) eindwerk Sociaal – Agogische werk, IPSOC Kortrijk