Eindwerken Over Mantelzorg

Clapuyt, K. (2001). Partners van personen met dementie als centrale mantelzorgers in de thuiszorg. (Ongepubliceerd) Bachelor in het Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Destombes, B. (2000). Zorgen voor een warme mantel: professionele ondersteuning van mantelzorg. (Ongepubliceerd) Bachelor in het Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Devolder, T. (2010). Dementie en mantelzorg: Een brede kijk op ondersteuning en begeleiding. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Vandenbussche, L. (2008). Samen zijn we sterk: op zoek naar een manier om mantelzorgers te motiveren om een partner in de hulpverlening te worden. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in het Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
Vuylsteke, V. (2002). Zorg voor zorgende handen: explorerend onderzoek naar de noden en de ondersteuning van de centrale mantelzorger bi palliatieve thuiszorgpatiënten vanuit Familiehulp. (Ongepubliceerd) Bachelor in de Sociale Verpleegkunde. KATHO HIVV, Kortrijk.