Eindwerken

Deleye, M. (2009). Burenbemiddeling met vrijwillige bemiddelaars. Mandaat van de burenbemiddelaar: spanningsveld tussen bemiddeling en hulpverlening. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor in de Maatschappelijke veiligheid. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Persyn, L. (2004). Netwerken kan werken: de netwerkmethodiek toegepast op het Oude Badhuis. (Ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC, Kortrijk.

Balcaen, S. (2000). Betrokkenheid van senioren bij het buurtwerk. (Ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC, Kortrijk