F
woord omschrijving
faciliteren van emancipatie van minderheidsgroepen vergemakkelijken van de emancipatie van minderheidsgroepen
Formele zorg het geheel van voorzieningen, organisaties, en systemen die willen tegemoetkomen aan de noden van een zorgbehoevende met als doel het welzijn en/ of de gezondheid van die persoon te bevorderen.