G
woord omschrijving
Gedifferentieerd ~ differentiëren: zich verschillend ontwikkelen
geschoold met vakopleiding, vakopleiding vereisend
Gevolgen wat uit iets voortvloeit, wat door iets anders komt
Gegrondheidsfase fase waarin de vreemdeling wordt erkend als vluchteling