Gevonden Eindwerken

Louwagie, L. (2003). ‘ Buurtgericht werken vanuit een lokaal dienstencentrum: het Ouderenbuurtproject Krottegem’ (ongepubliceerd). Eindwerk stageplaats Dienstencentrum Ten Elsberge Roeselare: KATHO IPSOC, Kortrijk.

Veranneman, L. (2003). ‘Vrijwillig maar niet gewillig: over de vrijwilligerserking in het Gents Buurwerk’ (ongepubliceerd). Eindwerk stageplaats Buurtwerk Bloemekenswijk Gent: KATHO IPSOC, Kortrijk.

Calcoen, M. (2001). ‘Een transparanter beleid, geïnteresseerde burgers: mogelijkheden op wijkniveau’ (ongepubliceerd). Eindwerk bachelor in het maatschappelijk werk: KATHO IPSOC, Kortrijk.

Balcaen, S. (2000). ‘Betrokkenheid van senioren bij het buurtwerk’ (ongepubliceerd). Eindwerk bachelor in het maatschappelijk werk: KATHO IPSOC, Kortrijk.

Libbrecht, A. (2000). ‘Wijkaandachtswerking met 75-plussers in de wijken Veemarkt en Sint-Jan’ (ongepubliceerd). Eindwerk bachelor in het sociaal werk: KATHO IPSOC, Kortrijk.