I
Woord uitleg
informele zorg ‘tegemoetkomen aan de noden van een zorgbehoevende binnen een intermenselijke, niet-professionele relatie( geen werkgever/ werknemer of werknemer /cliënt relatie) al dan niet met behulp van systemen (zoals tijdskrediet of ouderschapsverlof) die erop gericht zijn de zorg te bevorderen en te ondersteunen.
Integrale Voltallig, een geheel zijnde
integratie 1. Het maken tot een harmonisch geheel of opname in een geheel 2. (economie) het samenbrengen in 1 bedrijf van alle productiestadia