Jolien Depondt
fotowiki.jpg
Hallo,

Ik ben Jolien Depondt. Dit schooljaar ben ik begonnen aan mijn 1ste jaar Bachlor Sociaal Werk aan de IPSOC te Kortrijk.

Waarom dit project ?

Voor het vak sociaal-agogische vaardigheden hebben we een keuze moeten maken uit verschillende projecten. Mijn voorkeur ging uit naar het project van vzw Thuiszorgcentrum Kortrijk dat gaat het opstarten van onderlinge hulp in de Lange Munte. Ik heb dit project gekozen omdat het een grote uitdaging voor me is. Doordat we vaak in contact treden met de mensen van de wijk leer ik contactenleggen met mensen die ik niet ken. Het is leuk om via dit project verschillende nieuwe mensen te leren kennen.

Weetjes

Mijn grootste hobby is de VKSJ. Het is een jeugdbeweging die enkel bestaat uit meisjes.
Ik ben er dit jaar voor het tweede jaar leidster. Ik sta bij de leeftijdscategorie van het eerste en het tweede middelbaar. Daarnaast ben ik ook actief op de speelpleinwerking.

kinderrechten