Juridische Context

Juridische bronnen die met die een link hebben met het onderwerp, hier vind je enkele referenties:

Vlaamse overheid Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (30.08.2010). 30 Juni 2010. Ministerieel besluit tot vaststelling van de sibsidiable urencontingenten gezinszorg 2010 van de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Belgisch staatsblad, 20100035625

Vlaamse overheid Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (30.08.2010). 30 Juni 201. Ministerieel besluit tot vaststelling van de susidiabele urencontingenten gezinszorg 2010 van de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Belgisch Staatsblad, 2010035626

Vlaamse overheid Welzijns, Volksgezondheid en Gezin (09.09.2010). 30 Juni 2010. Ministerieel besluit tot verdeling van een deel van de RSZ-vermindering die de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ontvangen in het kader van de federale maatregel Structurele Vermindering. Belgisch Staatsblad, 2010035651

Vlaamse overheid (13.08.2010). 18 Juni 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel vervoer voor het jaar 2010. Belgisch Staatsblad, 2010204259

Vlaamse overheid Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (01.04.2010). 2 Maart 2010. Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecatergorie en per dienst voor het jaar 2010. Belgisch Staatsblad, 2010035235

Programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie (2010.08.23). 23 Augustus 2010. Fedasil - Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers. Belgische Staatsblad, 2010000479.