K
Woord Omschrijving
ketenaanpak een sluitende aanpak waarbij alle bevoegdheden en instrumenten van verschillende partners ingezet worden om naleving te bevorderen