Korte Omschrijving Buurtcentrum Achturenhuis

Het buurtcentrum Achturenhuis valt onder de organisatie OCMW Kortrijk. Het buurtcentrum beschikt over een infobalie, café Achturenhuis en een wijkbureau.

de infobalie
Men kan er terecht met allerlei vragen. Men wordt dan meestal doorverwezen via de infobalie naar een dienst die de persoon verder kan helpen. Dit maakt de stap voor de persoon makkelijker om een afspraak te maken met de dienst in kwestie.

Café Achturenhuis
Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Iedereen is er welkom. In het café worden verschillende ontspannende activiteiten aangeboden. Zo kan men er naar het crea-atelier gaan, kaarten, biljarten en surfen in de surfhoek. Ook informatieve activiteiten worden aangeboden zo loopt er een project rond kraamzorg die info en advies biedt aan zwangere en net bevallen ouders.

Het wijkbureau
De hoofddoelstelling van het buurtwerk is de leefbaarheid van de buurt te bevorderen. Het buurtwerk staat open voor alle bevolkingsgroepen in de buurt. Toch doet men extra inspanningen om aan integratie en ontmoeting van kansarmen binnen kansarme buurten te werken.

Het buurtwerk heeft 5 functies
Ontmoeting is een eerste functie en kan dagelijks via de laagdrempelige openstelling van het buurcentrum. Een tweede en derde functie: Animatie en participatie dit kan verworven worden via activiteiten georganiseerd door het buurtcentrum. Naast ontspannende worden ook vormende activiteiten opgesteld. Hiermee wordt de vierde functie vorming ingevuld. Leefomgeving en hulpverlening is een laatste functie die vervuld wordt via buurtwerk. Buurtwerk wil de bewoners ondersteunen bij het participeren aan besluitvorming omtrent de leefomgeving .

Organisatie
In het buurtcentrum werken zowel professionals als vrijwilligers. Vrijwilligers worden er vooral gevraagd voor de verdeling van de buurtkranten, de barpermanentie, helpende hand bij activiteiten.

Je kan het buurtcentrum bezoeken op het adres Spoorweglaan 7
8500 Kortrijk. Telefonische via het nummer 056 24 42 50. Of een e-mail sturen naar eb.kjirtrokwmco|siuhneruthca#eb.kjirtrokwmco|siuhneruthca.1

Bronnen
Vlaamse provincies en de Vlaamse gemeenschapscommissie van Brussel (2010). OCMW Kortrijk-Achturenhuis. Geraadpleegd op 16 december 2010, op http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=20111#adminf.

OCMW KORTRIJK, Buurtcentrum Achturenhuis: een vlag die een grote lading dekt …. Geraadpleegd op 16 december 2010, op http://www.ocmwkortrijk.be/framepage55.htm.

Stad Kortrijk (2010). Buurtcentrum Achturenhuis. Geraadpleegd op 16 december 2010, op http://www.kortrijk.be/adressen/buurtcentrum-achturenhuis.