Korte Omschrijving Van Huis Wel Wel

Bij het sociaal huis Welwel kunt u terecht voor informatie, vragen, acties en beleid in verband met een heel diverse thema’s. Bijvoorbeeld: individuele dienstverlening, integratie, emancipatie, infopunt opvoeding, gezondheid, wijken, gezinnen, lokaal sociaal beleid,…

Het sociaal huis is een samenwerking tussen de stad, het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk en alle welzijnsverenigingen en -organisaties uit Roeselare.

Huis wel wel heeft als doel een lokaal sociaal beleidsplan te schrijven voor de stad Roeselare en het OCMW. Ze willen het leven en samenleven in Roeselare beter maken, en in het bijzonder dat van de kwetsbaren.

Tot de kwetsbaren behoren niet alleen mensen die het niet breed hebben, maar ook gehandicapten, ouderen,… Zo hebben ze onder andere reeds projecten opgestart rond vereenzaming bij senioren, vrijwilligersbezoek bij 80-plussers in enkele wijken in Roeselare, ontmoetingsnamiddagen (koffiekrans),…

Tegelijk wil sociaal huis wel wel er ook voor zorgen dat mensen de weg vinden in ‘sociaal’ Roeselare en meer samenhang creëren tussen mensen, verenigingen en diensten. Ze gaan er immers van uit dat we samen sterker staan dan alleen.

Het Sociaal huis wel wel is gelegen in de Zuidstraat nummer 17 in Roeselare. Telefonisch kunt u ze bereiken op het nummer 051 26 21 80 of via fax 051 26 21 89. Of u kunt ze via mail bereiken op het volgende adres: eb.eraleseor|lewlew#eb.eraleseor|lewlew

Bronnen:
Stad Roeselare (2010). Sociaal huis Wel Wel. Geraadpleegd op 11 december 2010, op http://www.roeselare.be/bestuureninfo/stadsdiensten/departementburgerzakenwelzijnsociaalbeleid/sociaalhuiswelwel.asp
Coopman, D.(2009) Welwel, nieuw sociaal huis geopend in Roeselare. Geraadpleegd op 11 december 2010, op http://www.lucmartens.be/sociaal-beleid.htm
VrijwilligersWERK (2008). Stad Roeselare – Sociaal Huis Welwel. Geraadpleegd op 11 december 2010, op http://www.vrijwilligerswerk.be/node/organisaties/5991
De Sociale Kaart (2010) Sociaal Huis Roeselare -Welwel . Geraadpleegd op 11 december 2010, op http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=2269511