M
woord omschrijving
mantelzorg zorg die betrokkenheid of vanuit een familierelatie wordt gegeven.
medeweker iemand die aan iets meewerkt, aan iets meewerkt
mens persoon, levend wezen met cultuur
menswaardig passend bij de menselijke waardigheid
mogelijkheden hetgene wat mogelijk is, wat mogelijk is
multidisciplinair er worden verschillende takken van de wetenschap bij betrokken. d.w.z. dat er op verschillende niveaus of disciplines onderzocht wordt => veel organisaties worden hierbij betrokken
mentoraatproject projecten waarbij personen uit de middenklasse een ander vrijwillig begeleiden