O
woord omschrijving
occasioneel soms, bij een bepaalde toevalligheid
ondersteunen helpen
onderzoeken goed nagaan, naspeuringen doen
ontwikkelen uitgroeien of maken tot een bepaalde eindvorm
onvervreemdbare niet in het bezit van anderen kunnen komen
opbouwwerk preventief maatschappelijk werk, dat beoogt de sociale omgeving van de mens gunstig te beïnvloeden
opvoedingswinkels informatie, vragen stellen of ervaringen met anderen uit te wisselen
ontzuiling het wegvallen van naast elkaar bestaande structuren in een samenleving die duidelijk getekend zijn door verschillende levensbeschouwelijke groepen binnen die samenleving.