SoCiuS

Het is een steunpunt voor voor Sociaal-Cultureel Volwassenwerk die gesubsidieerd wordt door de Minister van Cultuur (Joke Schauvliege). Het dient voor de ondersteuning van de sector.

De organistatie richt zich naar het erkende en/of gesubsidieerde sociaal-cultureel volwassenwerk maar ook andere organisaties die deze sociaal-culturele methodiek toepassen.

Kerntaken

- praktijkondersteuning
- praktijkontwikkeling
- communicatie

De realisatie van deze kerntaken gebeurt door activiteiten te organiseren zoals begeleiding, deskundigheidsbevordering, gegevensverzameling, realisatie van kwaliteitszorg, onderzoek en ontwikkeling,…

Deze organisatie wil bijdragen tot een democratische samenleving. Daarvoor heeft SoCius enkele waarden die ze heel belangrijk vinden voor die bijdrage:

- pluralisme
- culturele diversiteit
- verdraagzaamheid
- respect
- gelijke kansen
- solidariteit

Hun kerntaken voeren ze op professionele wijze en met voortdurend oveleg uit en ze hechten veel belang aan dialoog tussen de overheden en de verschillende organsaties uit de verschillende sector.

Deze organisatie heeft ook een tijdschrift nl. WisselWERK. Het is eigenlijk een soort vakblad voor vormingswerkers en sociaal-culturele werkers maar het is toegankelijk als een magazine.

Geraadpleegde bronnen

SoCius, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenwerk, geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.socius.be/?action=onderdeel&onderdeel=29

Encyclo, online encyclopedie, geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.encyclo.nl/begrip/implementatie

Vlaanderen.be, uw startpagina voor de Vlaamse Overheid, geraadpleegd op 18 december 2010, op http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/index.shtml