R
Woord Omschrijving
ratificeren bekrachtigen, goedkeuren
realisatie het realiseren, verwezenlijking
reflectie 1 terugkaatsing, weerschijn 2 het denken, overdenking
regularisatie – aanvraag aanvraag voor het in overeenstemming brengen met de voorschriften
rekruteren aanwerven