S
woord omschrijving
samenleving het overkoepelende sociale verband waarin mensen leven, maatschappij
samenlevingsopbouw opbouwwerk
schaars waarvan er maar weinig zijn
sociaal van of over de menselijke samenleving
sociale infrastructuur de onroerende voorzieningen die het sociaal leven mogelijk maken
sociaaleconomisch betrekking hebbend op zowel het sociale als het economische
stigmatisering brandmerken of beschuldigen van een bepaalde groep vb. politici zijn zakkenvullers
stimuleren aansporen en daarbij helpen
strategie plan of beleid om iets te bereiken
saneringswijk achterstandswijk
spindoctor de media-adviseur van een politicus
stigmatiseren ten onrechte iets tot zeer negatief kenmerken