Specialistenlijst
Specialist Hoe je hem/haar op het spoor kwam Functie Contactgegevens Eventuele publicaties Vragen
Ella Vogelaar politiek Nederlandse minister voor wonen, wijken en integratie / dagboek '20 maanden knettergek' vragen
Harry Broekman artikel 'krachtwijken' zelfstandig gevestigde onderzoeker en publicist 010 4 672 453 Voorbeelden van publicaties: ' Lokaal Sociaal beleid realiseren: praktische opgaven bij het samenwerking in de wijk' , 'Innoveren in de sociale sector', 'De opbouwwerker en ondernemer: een paar apart', 'Kunst als samenlevingsopbouw' vragen
Rebecca Vanoverberghe begeleidt mee ons project buurtwerkster en verantwoordelijke voor het buurthuis in de Lange Munte 056 20 22 61 werkt mee aan de buurtkrant in De Lange Munte: ‘t Gazetje vragen
Hatinga Verschure volgens mijn artikel is hij de eerste die het woord mantelzorg gebruikt heeft professor / schrijver van het boek "het verschijnsel zorg: een inleiding tot de zorgkunde" vragen
Rik Desmet via kanaal 127 voorzitter van de raad van bestuur van vzw De Poort Sociaal Verhuurkantoor en directeur van Kanaal 127 eb.721laanak|temsed.kir#eb.721laanak|temsed.kir 056 23 70 20 Desmet, R. (1986). Praktische uitwerking van een preprocessor voor Cobol als ondersteuning voor Jackson structured programming (ongepubliceerd) eindwerk. KUL, Leuven. vragen
Luc Verbeke auteur van het hoofdstuk over buurtwerk Vlaams dichter, auteur en stichter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen. / heeft buiten het hoofdstuk ook verschillende artikels rond buurtwerk geschreven zoals “opbouwwerk, buurtwerk en basisschakel: een beloftevol trio”(Verbeke, 1994) en “Buurtwerk terug van weggeweest”(Verbeke, 1997),… vragen
Michel Demol auteur die in bronnenlijst van het hoofdstuk dat ik heb gekozen Hierover heb ik niet echt meer gevonden ik vermoed auteur / "Buurtwerk, vroeger en nu" vragen
Walter Busschots mede-auteur van het hoofdstuk over Buurtwerk teamcoördinator Samenlevingsopbouw stad Antwerpen, Antwerpen-Noord eb.wuobposgnivelnemas|stohcssub.retlaw#eb.wuobposgnivelnemas|stohcssub.retlaw / vragen
Jakob Devloo Via organisatie Achturenhuis Straathoekwerker eb.kjirtrokwmco|oolved.bokaj#eb.kjirtrokwmco|oolved.bokaj / vragen
Vanhee Lieve via artikel private gezinsplaatsing onderzoekster aan faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen KU-Leuven / / vragen
Jo Van Deurzen Via bron artikel Informele zorg in Vlaanderen Minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bevoegd voor het zorg- en gezondheidsbeleid. eb.nerednaalv|nezruednav.tenibak#eb.nerednaalv|nezruednav.tenibak Beleidsnota Welzijn, volksgezondheid en gezin 2009-2014 vragen
Mieke Vogels Bron artikel Informele zorg in Vlaanderen Politiek actief, Vlaams Volksvertegenwoordig eb.tnemelrapsmaalv|slegov.ekeim#eb.tnemelrapsmaalv|slegov.ekeim het welzijnsbeleid in Vlaanderen’, ‘Regelgeving in het welzijnswerk’ vragen
Frederic Vanhauwaert Via het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen verantwoordelijke beleidswerk bij Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen eb.edeomra-krewten-smaalv|treawuahnav.cirederF#eb.edeomra-krewten-smaalv|treawuahnav.cirederF Debast, N., Hermans, K., Moons, L. & Vanhouwaert, F. (2008). 5 jaar RMI-wet : evaluatie van 5 jaar wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. vragen
Marc Soenen Via A’kzie Voorzitter A’kzie Overleiestraat 45, Kortrijk 0497/61.15.16 of 056/355900 of 0472/365836 eb.evil|eizka#eb.evil|eizka Geen publicaties vragen
Melchior Wathelet bevoegd over asiel en migratie staatsecretaris voor migratie en asielbeleid Tel: 02/790.57.11 - Fax: 02/790.57.99, Email: eb.def.telehtaw|ofni#eb.def.telehtaw|ofni Geen publicaties vragen
Vanvinckenroye Myriam auteur van artikel directrice van het Vlaams Overleg Bewonerslagen vzw (VOB) eb.wzv-bov|eyornekcnivnav.mairym#eb.wzv-bov|eyornekcnivnav.mairym ‘de woonsituatie in Wallonië' in 2008 voor Alert vragen