Standpunt Cdh Omtrent Migratie En Opvangbeleid

Standpunt omtrent migratie en opvangbeleid
Melchior Wathelet is de staatsecretaris die bevoegd is voor het migratie en opvangbeleid. Hij is een Waalse politicus van de cdH. cdH staat voor centre démocrate humaniste. Het sluit aan bij de Vlaamse Christen democraten. De nationale voorzitter is Joëlle Milquet.

Een van de partijstandpunten is de vergroting van het persoonlijk welzijn van de burgers, door onder meer aanpak van de woningnood, verhoging van de sociale minima, maatregelen om de kosten van de vergrijzing op te vangen en betere opvang van noodgevallen.

In mijn artikel was vooral duidelijk dat de opvang niet op punt stond (2008). Ook waren er zeer lange wachtlijsten voor woningen, en proberen de cdH die woningnood aan te pakken met een verhoging van de sociale minima (om de diversiteit in de woningbuurten te verbeteren en een grotere financiële basis op te bouwen). Ook is de vergrijzing een thema die volledig in de lift zit. Er wordt vanuit verschillende partijen een oplossing gezocht voor het probleem. Concrete afspraken zijn er nog niet gemaakt.