Standpunt NVA omtrent Samenlevingsopbouw

De NVA is voor een samenlevingsopbouw die integratie en inburgering inhouden.

Wat met de solidariteit?

Solidariteit moét er zijn, eerst en vooral met de Walen, onze naaste buren. Maar geen solidariteit zonder soevereiniteit. De jaarlijkse geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië bedragen vandaag 11 miljard euro, terwijl de modale Waal daar niet beter van wordt. Deze transfers zijn niet doorzichtig en niet doelmatig en hebben met solidariteit dus niets te maken. Elio Di Rupo kwam de afgelopen dagen opnieuw aandraven met het bekende tegenarument dat het rijke Wallonië vroeger heeft ingestaan voor het verpauperde Vlaanderen. De liberale professor Juul Hannes, die de geldstromen onderzocht, maakte van die stelling eerder al brandhout: "Ik zoek al 40 jaar naar voorbeelden van de solidariteit van het zuiden met het noorden. Ik heb er nooit gevonden." (Demesmaeker, 2005)