Standpunt Open VLD

Vandaag trekken we een streep onder de voorbije jaren, doorbreken we het immobilisme en starten we het herstel.
Dat doen we in de eerste plaats met een akkoord over een volgende stap in de staatshervorming. Onze instellingen worden grondig hertimmerd. We kiezen voor een staatshervorming niet gestoeld op emoties, maar een hervorming waarvan de burger beter wordt. Die hervorming is gestoeld op drie principes: efficiëntie, verantwoordelijkheid en solidariteit.

Door eerst te bepalen wat we nog samen doen, hebben we vertrouwen gewekt. De splitsing van het land is niet het einddoel. Bovendien garanderen we solidariteit tussen alle mensen in ons land. Maar tegelijk kiezen we voor efficiëntie. De bevoegdheidspaketten liggen voortaan zoveel als mogelijk bij een en dezelfde overheid. In de nieuwe federatie hebben we een sterke federale overheid die voldoende middelen heeft om haar kerntaken zoals politie en justitie goed te doen. De deelstaten worden volledig bevoegd voor het economische beleid en krijgen de vrijheid om een beleid te voeren dat bij hen past.

Maar die vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. We stappen af van het zakgeldfederalisme. De deelstaten kunnen voortaan de vruchten plukken van hun eigen beleidskeuzes. Daarvoor krijgen ze grotere fiscale autonomie, zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting
(Open VLD, 2010)

Open VLD. (2010). Alternatieve regeerverklaring: Politiek moet opnieuw 'mogelijk maken'. Geraadpleegd op 5 januari 2010, op http://www.vld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=39158