Standpunten Groen!; Sociaal beleid en Armoede

Sociaal beleid
De mens is de maat der dingen in een solidaire samenleving. Groen! wil ingaan tegen de verkilling in onze maatschappij, en kiest voor menselijkheid en solidariteit. Groen! wil onze sociale zekerheid opnieuw versterken én moderniseren. Groen! wil niet alleen dat alle sociale uitkeringen welvaartsvast zijn en een inhaalbeweging t.a.v. de verloren welvaartsvastheid de voorbije jaren. Alle uitkeringen moeten boven de Europese armoedegrenzen komen. Groen! wil mensen tenslotte ook zekerheid geven voor hun oude dag.

Armoede
De voorbije jaren zijn in ons land de armoede en ongelijkheid toegenomen. De groeiende kloof tussen arm en rijk is een bom onder de sociale samenhang. Groen! wil van het armoedebeleid en een sterker sociaal beleid eindelijk een prioriteit maken. Groen! kiest voor een samenleving met een sterkere solidariteit. We willen ook armoede aanpakken, met meetbare doelstellingen. We leggen ons tenslotte ook niet neer bij een samenleving waarin de druk op individuen vergroot om harder te werken, sneller en flexibeler te leven en steeds meer zelf in te staan voor de sociale bescherming.

logogroen.jpg

Bronnen;

sociaal beleid Groen! (2010) Standpunten in verband met sociaal beleid. Geraadpleegd op 14 december 2010, op http://www.groen.be/dossiers/standpunten/sociaal-beleid_73.aspx
Armoede Groen! (2010) Standpunten in verband met armoede. Geraadpleegd op 14 december 2010,http://www.groen.be/dossiers/standpunten/armoede_38.aspx
Logo Groen! (2008-2009) Logo Groen! ,Geraadpleegd op 14 december 2010,http://groenhulshout.be/.../files/images/logogroen.gif