Statistieken i.v.m. het onderwerp

FOD economie (2010) Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2010. Geraadpleegd op 16 december 2010, op http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Pop%20Bevolk%2001012010_v2_f_tcm325-109882.xls

Steunpunt tot bestrijding armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2009). Armoederisicopercentage, geraadpleegd op 20 december 2010, op http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm

Vlaams Agentschap : Zorg en gezondheid, Kind en Gezin. (2010). Lokale statistieken kinderopvang: Kortrijk. Geraadpleegd op 16 december 2010, op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/welzijn_kansarmoede/kk_rapport_welzijn.html.

Vlaamse Overheid BedrijfsInformatie Platformd (2010). Lokale statistieken. Geraadpleegd op 22 december 2010, op http://vobip-publiek.vlaanderen.be.

Wanner, H. (2002). LETS: vrijwillgerswerk nieuwe stijl. Geraadpleegd op 28 november, op http://users.skynet.be/de.wrikker/LV_docs/Lets%20rapport%20Wanner.pdf

Vrijwilligerswerk in het protestantisme. Verenigde Protestantse Kerk in België. Wat is een vrijwilliger? Geraadpleegd op 7 januari 2011, op http://vpkb.be/werking/vrijwilligerswerk-in-het-protestantisme/

VMSW (2007). Lokale statistieken wonen – huisvesting Wervik. Geraadpleegd op 8 december. Op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm.