V
Woord Omschrijving
verantwoordelijk dragend, zware plichten met zich meebrengend
vereniging organisatie van personen die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel
vicieus gang van zaken waardoor men telkens terugkeert tot de situatie die men wilde verlaten
volwassen de leeftijd bereikt hebbend waarop iemand wordt geacht zelfstandig te kunnen beslissen
vrijwilligers iemand die zich vrijwillig voor een taak of onbetaald werk aanmeldt
vrijwilligerswerk onbetaald, vrijwillig werk
vermaatschappelijking het proces van de winnende invloed van het algemeen belang op terreinen waar vroeger het individueel of groepsbelang de doorslag gaf
Vrije vestiging Om dit huis te bewonen hebt u geen huisvestingsvergunning nodig