Vaktijdschriften

1. Eén student zoekt in de campusbibliotheek welke tijdschriften relevant zijn voor het onderwerp en noteert op de wiki de tijdschrifttitels.

  • TerZake : praktijkblad over lokaal beleid, inspraak en samenlevingsopbouw
  • Regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw ( RISO)
  • Ruimte & maatschappij : Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken
  • Opbouwwerk Brussel : driemaandelijks informatieblad.
  • Samenlevingsopbouw. Cahier
  • Sociaal Welzijnsmagazine
  • Weliswaar

2.Elke student zoekt in de campusbibliotheek één tijdschrift uit deze lijst en noteert de referentie van minstens twee relevante artikels in deze tijdschriften. De referenties worden opgenomen in de bronnenlijst.

Bracke, E. (2010). Doe maar normaal. Weliswaar, 97, 34-35

Krols, N. (2010). Waarom zorgen we voor elkaar? Weliswaar, 97, 6-7

Van Braeckel, L. Uitvoeringsbesluiten goedgekeurd (2010/03/04). Weliswaar .Geraadpleegd op 21 december 2010, op
http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/uitvoeringsbesluiten-vrijwilligerswerk-goedgekeurd

Van Braeckel, L. Week van de Vrijwilliger: 27 februari tot 7 maart (2010/03/04) Weliswaar. Geraadpleegd op 21 december 2010, op
http://www.weliswaar.be/nieuws/p/detail/week-van-de-vrijwilliger-27-februari-tot-7-maart

Van Braeckel, L. (2010). Opzoek bij illegalen in Gent. Weliswaar, 97, 26-31.

Craeynest, K. & De Koker B. (2006). Een dak boven het hoofd. Weliswaar, 30(275), 14-16.