Vragen Aan Ella Vogelaar
  • Hebt u sociale studies gevolgd? Sluit uw politieke bevoegdheid aan bij uw studies?
  • De Nederlandse regering streeft naar de oprichting van 40 ‘krachtwijken’. Denkt u dat dit haalbaar is?
  • Hoe ziet u het buurtwerk in de toekomst?