Vragen Aan Hattinga Verschure
  1. Vond je dat er nood was aan een benaming voor wat nu "mantelzorger" word genoemd?
  2. Hoe kwam je bij de naam mantelzorger?
  3. Dacht je dat het woord mantelzorger nog altijd zou gebruikt worden in 2010?