Vragen voor Mieke Vogels

Op wat inspireerde u zich om definities te schrijven over formele en informele hulp?

Vindt u dat informele hulp gestimuleerd moet worden onder buren?

Wat zette u aan tot het schrijven van uw boeken?