Zorghotel Ypris

Zorghotel YPRIS

Wat is het zorghotel
Deze organisatie werd opgericht door CM Zuid-West-Vlaanderen in samenwerking met Huize zonnelied. Het is een organisatie waar je terecht als je net ontslaan bent uit het ziekenhuis en nog niet in staat bent om zelfstandig te functioneren. In het zorghotel wordt je voorbereid om zelfstandig te kunnen functioneren en er wordt ook een zo hoog mogelijke levenskwaliteit nagestreefd. Dit gebeurd door het zoeken naar een samenwerking tussen mantelzorgers en professionele hulpverleners. Het heel belangrijk dat er een goeie verstandhouding is en goeie afspraken gemaakt zijn tussen deze twee, want dit zal alleen maar de zorgervaring van de patiënt bevorderen. Het verblijf in het zorghotel is gemiddeld beperkt tot 14 dagen, dit komt omdat de patiënt er niet aan zou wennen om daar te verblijven. (Zorghotel YPRIS, 2010)

Voorwaarden om in het zorghotel te kunnen worden opgenomen
Om in het zorghotel te kunnen verblijven moet je een zorgbehoevende zijn die nood heeft aan thuiszorg en wonend is in het arrondissement Ieper. Er mogen ook geen verdere medische behandelingen nodig zijn in het ziekenhuis. Het zorghotel is er ook enkel voor mensen die ouder zijn dan 60 jaar. (Zorghotel YPRIS, 2010)

Kostprijs
De prijs om een dag te verblijven in het zorghotel bedraagt 35 euro, maar van die prijs wordt er 15 euro terug betaald door CM Zuid-West-Vlaanderen, andere ziekenfondsen betalen een deel van die kostprijs terug. (dit zijn de bedragen op 1/04/10) (Zorghotel YPRIS, 2010)